11 december 2016

We krijgen veel vragen van klanten over hoe het nu zit met de cookie banner. De vraag is hoe het wettelijk in elkaar zit en hoe andere bedrijven daar op reageren.

Het plaatsen van een cookie

Je mag tegenwoordig, zelfs zonder melding, cookies plaatsen, mits deze de privacy niet (of bijna niet) schenden en deze slechts tot doel hebben om info te krijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een dienst.

Wil je meer (en dat willen de meeste adverteerders, denk aan Remarketing) dan moet je expliciet toestemming vragen. Dit betekent dat je de cookies pas plaatst nadat de bezoeker hiervoor een akkoord geeft.

Wil je aan wettelijke eisen voldoen? Dan zijn dit momenteel de meest voor de hand liggende mogelijkheden:

  1. Alles blokkeren voordat mensen akkoord geven (KPN.com)
  2. Pas privacy gevoelige cookies serveren nadat mensen akkoord geven (cookierecht.nl)

De reactie van de markt is momenteel dat er niet of nauwelijks aandacht aan wordt geschonken. Verreweg de meeste bedrijven kiezen voor een “schijnoplossing” als een balk met een melding (de cookie banner). Dat is dus onvoldoende om aan de huidige wetgeving te voldoen. Een uitzondering hierop vormen die bedrijven die een voorbeeldrol hebben of heel erg in de schijnwerpers staan. Deze kiezen er in de meeste gevallen voor om de wet volledig volgen.

Deze afwachtende reactie van de markt is goed te verklaren. Nederland neemt duidelijk een totaal afwijkende (strengere) positie in dan andere landen in Europa. Er zijn heel veel onduidelijkheden rondom deze wetgeving en er zijn nog geen enkele geluiden van handhaving (sowieso is de verwachting van experts dat er altijd eerst een waarschuwing zal worden gegeven bij overtreding). Grote commerciële bedrijven als Zalando, Bol.com en Coolblue kiezen ook voor een schijnoplossing, namelijk de cookie banner.

Actueel

Overigens zal e.e.a. op termijn naar verwachting in Nederland niet ruimer, maar eerder nog strenger worden. Een adviesgroep heeft momenteel een advies uitgebracht om de wet te herzien. De belangrijkste adviezen zijn: verruim de formulering zodat naast de wet ook geldig is voor andere tracking technieken dan cookie technologie en verbied de zogenaamde cookiewall (websites geven bezoekers dan alleen toegang als de bezoekers akkoord gaan met het plaatsen van cookies) voor bepaalde categorieën websites. Denk dan aan websites die informatie openbaren over bijvoorbeeld gezondheid.