Uw campagne succesvol uitbesteed omdat InfoTrade alleen maar AdWords doet!
 • nieuweautokopen.nl
 • Dununba
 • LeaseTrader
 • Bouwinvest
 • Altrex
 • Vlieger
 • Universiteit Utrecht
 • Arval
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Reed Business event
 • Buffalo
 • Verano zonweringen en rolluiken
 • GLS Netherlands
 • Bascom bewakingscamera.nl
 • Mango Mobility
 • LeaseOnline
 • VWE
 • fietsenwarenhuis.nl
 • Interhouse
 • GLS Netherlands
 • Woonz.nl

Verklarende woordenlijst Google AdWords

Bij het (laten) beheren van uw Google AdWords campagnes treft u een hoop termen aan die wellicht vragen oproepen. Op deze pagina vindt u daarom een verklarende woordenlijst voor de meest gebruikte en belangrijkste termen voor AdWords en zoekmachinemarketing.

Als u graag wilt weten hoe u het beste rendement uit uw AdWords campagne kunt halen, kunt u ook onze pagina 25 Google AdWords tips raadplegen. U vindt daar onder andere tips over de beste opmaak van uw AdWords advertenties, het juiste gebruik van uitsluitingswoorden en het gebruik van de gratis websitestatistieken van Google Analytics.


Inhoudsopgave

 • Account
 •             
 • Google Analytics
 • Advertentie
 • Google Budget Optimizer
 • Advertentiegroep
 • Google Conversion Optimizer
 • Bestemmingspagina
 • Klikken
 • Budget
 • Klant-ID/Klantcode
 • Call to action
 • Kosten
 • Campagne
 • Kwaliteitsscore
 • Conversie
 • Netwerk
 • CPA
 • Organische zoekresultaten
 • CPC
 • Positie
 • CPM
 • Vertoningen
 • CTR
 • Succespercentage
 • Gebruiker
 • Zoekwoord
 •  

  Account

  Uw AdWords account bevat al uw AdWords campagnes en die op hun beurt uw advertentiegroepen met daarin uw zoekwoorden en advertenties. In uw account geeft u tevens uw bericht- en factuurvoorkeuren voor Google op.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Advertentie (Ad)

  Een AdWords advertentie bevat een kop, 2 regels tekst en een url/websiteadres (bijvoorbeeld www.InfoTrade.nl). Ze kunnen worden vertoond op het zoeknetwerk en/of op het inhoudsnetwerk van Google. Een klik op een advertentie leidt de gebruiker naar een door u opgegeven bestemmingspagina op uw website.

   

  Voorbeeld van een AdWords advertentie
  Voorbeeld van een AdWords advertentie

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Advertentiegroep (Ad Group)

  Advertentiegroepen worden in een campagne geplaatst en bevatten elk een eigen lijst met zoekwoorden en de bijhorende advertenties. Op dit niveau kunt u op CPC- of CPM-basis bieden voor het vertonen van uw advertenties op het zoeknetwerk en/of op het inhoudsnetwerk van Google.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Bestemmingspagina (Landingpage)

  Dit is een pagina op uw website waarop informatie staat die gerelateerd is aan één of meedere van uw AdWords advertentie. Vaak worden deze pagina's speciaal aangemaakt om een gebruiker die hier na zijn klik op een advertentie terechtkomt zo goed mogelijk te informeren. Ze bevatten vaak een duidelijke call to action en contact- of bestelknop die de kans op een conversie dient te vergroten.
  Bestemmingspagina's maken vaak gebruik van de 'AIDA-methode', oftewel: Attention, Interest, Desire, Action. Deze methode levert goed gestructureerde informatie op die de gebruiker stuurt naar de door u gewenste conversie.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Budget

  Dit is het bedrag dat u uit wilt geven aan de klikken die u behaalt door het vertonen van uw advertenties.

  Dagbudget (Daily budget)
  Dit is het maximale bedrag dat u per dag uit wilt geven aan de klikken die u behaalt door het vertonen van uw advertenties. Google zal dit maximum nooit overschrijden.

  Maandbudget (Monthly budget)
  Dit is het maximale bedrag dat u per maand uit wilt geven aan de klikken die u behaalt door het vertonen van uw advertenties. Google zal dit maximum nooit overschrijden.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Call to action

  Op een bestemmingspagina dient een gebruiker aangespoord te worden om een conversie te maken, zoals bijvoorbeeld het kopen van een product in uw webshop. Meestal wordt hiervoor een opvallende contact- of bestelknop gebruikt.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Campagne (Campaign)

  Campagnes worden in een AdWords account geplaatst en bevatten advertentiegroepen. Voor elk campagne kunt u een apart budget opgeven. Daarnaast kunt u per campagne kiezen op welk netwerk de onderliggende advertenties wel of niet dienen te worden vertoond; op het zoeknetwerk en/of op het inhoudsnetwerk. U kunt hier ook opgeven in welke landen uw advertenties vertoond dienen te worden en bij welke door een gebruiker ingestelde taal.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Conversie (Conversion)

  Een conversie is een door u gewenst doel voor uw AdWords account. Dit kan bijvoorbeeld een aankoop in uw webshop zijn of het invullen van een contactformulier. Het totale aantal conversies kunt u in het AdWords systeem voor elk apart niveau zien; voor de gehele account, één of meerdere campagnes, één of meerdere advertentiegroepen en één of meerdere zoekwoorden. U kunt met behulp van conversiemeting zien welke onderdelen van uw account het meest rendabel zijn, oftwel; die onderdelen die meer opleveren dan ze u kosten. Er worden sinds april 2009 twee soorten conversies gemeten: 1-per-klik en veel-per-klik.

  Conversies (1-per-klik)
  Indien een klik op uw AdWords-advertentie binnen 30 dagen een conversie oplevert, wordt er een 1-per-klik-conversie gemeten. Die 30 dagen worden bepaald door een cookie van Google die, na het klikken op een advertentie, automatisch op de pc van de betreffende gebruiker wordt opgeslagen. Als deze zelfde gebruiker binnen die 30 dagen bijvoorbeeld een extra aankoop in uw webshop doet, wordt er geen extra 1-per-klik-conversie gemeten. Er wordt dan wel een veel-per-klik-conversie gemeten. Indien deze zelfde gebruiker na afloop van die 30 dagen nog een extra aankoop in uw webshop doet, wordt er helemaal geen conversie meer gemeten. 1-per-klik-conversies zijn dus altijd unieke klanten/leads.

  Conversies (veel-per-klik)
  Indien een klik op uw AdWords-advertentie binnen 30 dagen meerdere conversies oplevert, worden er veel-per-klik-conversies gemeten. Elke aankoop in bijvoorbeeld uw webshop levert dus een veel-per-klik-conversie op. Als u meerdere unieke conversiecodes op uw website gebruikt en één gebruiker zowel een aankoop in uw webshop doet en zich opgeeft voor uw nieuwsbrief, worden er twee veel-per-klik-conversies gemeten. Net als bij 1-per-klik-conversies geldt ook hier dat er na afloop van die 30 dagen geen conversies meer worden gemeten. Veel-per-klik-conversies zijn niet altijd unieke klanten/leads.

  Kosten per conversie (Cost per conversion)
  Dit zijn de gemiddelde kosten om één conversie te krijgen. De kosten per conversie kunt u in het AdWords systeem van Google zien voor elk niveau; voor de gehele account, één of meerdere campagnes, één of meerdere advertentiegroepen en één of meerdere zoekwoorden. Deze gemiddelde kosten per conversie worden berekend door de totale kosten van de behaalde klikken te delen door het aantal behaalde conversies. Deze kosten per conversie dienen liefst lager te zijn dan de opbrengst van zo'n conversie, bijvoorbeeld uw winst op een aankoop in uw webshop of de waarde van een offerte-aanvraag.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  CPA (Cost Per Action / Acquisition)

  Dit staat voor de kosten van een vooraf door u opgegeven doel/conversie.

  Maximum CPA
  Als u de Google Conversion Optimizer gebruikt kunt u opgeven wat de maximale kosten dienen te zijn voor één conversie. De Google Conversion Optimizer zorgt er dan automatisch voor dat er nooit meer voor het behalen van één conversie wordt betaald dan de door u opgegeven maximum CPA.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  CPC (Cost Per Click)

  Dit betreft de kosten per klik op een AdWords advertentie. Deze kosten worden bepaald met behulp van een biedsysteem waarin de hoogste bieder voor een specifiek zoekwoord een hogere positie voor zijn advertentie krijgt. De kwaliteitsscore van de AdWords account speelt hier ook een rol bij.
  Er kan in één keer voor alle zoekwoorden in een advertentiegroep worden geboden en apart per zoekwoord of een combinatie daarvan. Deze kosten worden direct aan Google betaald. Het genereren van alleen een vertoning en geen klik kost een adverteerder geen geld, behalve als u op CPM-basis biedt.
  Volgens Google betaald u in werkelijkheid maar € 0,01 meer dan de adverteerder die een positie onder u heeft. De werkelijke CPC kan dus lager uitvallen dan de door u opgegeven maximum CPC.

  Gemiddelde CPC (Average Cost Per Click)
  Dit is het gemiddelde van de werkelijke kosten van alle behaalde klikken. Deze kosten zijn nooit meer dan de door u opgegeven maximum CPC voor dat zoekwoord of voor die advertentiegroep. De werkelijke kosten van elke klik kunnen per dag verschillen, omdat dit afhankelijk is van de biedingen van andere adverteerders op datzelfde zoekwoord. Hierdoor kunnen ook de posities van advertenties per dag verschillen.

  Maximum CPC (Maximum Cost Per Click)
  Dit zijn de door u opgegeven maximale kosten per klik. De hoogte van deze maximum CPC bepaalt voor een groot deel de positie van een advertentie. De kwaliteitsscore van de AdWords account speelt ook een rol bij de hoogte van deze positie. Google zal deze maxmimum CPC nooit overschrijden.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  CPM (Cost Per Mille)

  Dit zijn de kosten per 1000 ('mille' in Latijn) vertoningen van een advertentie. Er wordt bij een bieding op CPM-basis niet betaald per klik, zoals het geval is bij een bieding op CPC-basis. In de meeste gevallen wordt deze laatste methode gebruikt, omdat er dan alleen betaald wordt bij behaald resultaat (een bezoek aan de website van de adverteerder).

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  CTR (Click Trough Rate)

  Dit is de klikfrequentie; het percentage klikken t.o.v. het aantal vertoningen van een advertentie. Google heeft bekendgemaakt dat een CTR van 3,0% of hoger goed is. Indien de CTR lager is, presteert het zoekwoord, de advertentiegroep of de campagne dus niet optimaal. De hoogte van deze CTR is een grote factor voor Google bij het bepalen van de kwaliteitsscore van de AdWords account.

  Gemiddelde CTR (Average CTR)
  Dit is de gemiddelde klikfrequentie van een reeks zoekwoorden, advertentiegroep(en), campagne(s) of van een account. Een enkel zoekwoord met een zeer lage CTR en een groot aantal vertoningen kan de gemiddelde CTR van een gehele advertentiegroep of campagne flink naar beneden halen. Het is in zo'n geval zaak om dit onrendabele zoekwoord de zoekwoordstatus 'Onderbroken' of 'Verwijderd' te geven.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Gebruiker (User)

  Dit is een persoon die in de zoekmachine van Google een zoekopdracht doet of die op een website uit het inhoudsnetwerk zit en daar op een AdWords advertentie klikt. Gebruikers zijn potentiële klanten die op uw website voor een conversie kunnen zorgen. Het is hierom belangrijk dat uw advertentie een prikkelende en duidelijke inhoud heeft. Hoe beter de inhoud van uw advertentie aansluit op de zoekopdracht van de gebruiker, hoe groter de kans op een klik en dus op een conversie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 'keyword insertion', waarmee een zoekwoord automatisch in de kop en/of tekst van de advertentie wordt opgenomen.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Google Analytics

  Dit zijn de gratis websitestatistieken van Google. Dit programma kan aan uw AdWords account en website worden gekoppeld, waarna u over extra informatie beschikt over de kwaliteit van uw advertenties en zoekwoorden. Met behulp van Google Analytics kunt u nog beter sturen op het behalen van een maximaal rendement met veel en goedkope conversies.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Google Budget Optimizer

  Dit is een gratis functie van Google AdWords die automatisch de maximum CPC voor u aanpast. U hoeft alleen een maximum maandbudget op te geven, waarna de Google Budget Optimizer zal zorgen dat u zoveel mogelijk klikken binnen dat budget behaald. U hoeft op deze manier geen maximum CPC's meer op te geven voor uw advertentiegroepen en/of zoekwoorden. Let op: de Google Budget Optimizer heeft slechts als doel om zoveel mogelijk klikken te behalen en niet om hoge posities of conversies te behalen.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Google Conversion Optimizer

  Dit is een gratis functie van Google AdWords die automatisch het behalen van conversies optimaliseert. U hoeft alleen een maximum CPA op te geven, waarna de Google Conversion Optimizer zal zorgen dat u zoveel mogelijk conversies binnen uw maximum maandbudget behaald. U hoeft op deze manier geen maximum CPC's meer op te geven voor uw advertentiegroepen en/of zoekwoorden. Let op: de Google Conversion Optimizer heeft slechts als doel om zoveel mogelijk conversies te behalen en niet om zo veel mogelijk klikken te behalen.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Klikken (Clicks)

  Elke keer dat een gebruiker met zijn muis/cursor op een AdWords advertentie klikt wordt er door Google een klik geregistreerd. Als u op CPC-basis voor die advertentie heeft geboden zal u voor die klik moeten betalen. Een klik op een advertentie levert direct een bezoek aan uw website op. Vaak gaat het dan om een bezoek op een speciaal voor die advertentie gemaakte bestemmingspagina met een duidelijke call to action om de kans op een conversie te vergroten.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Klant-ID/Klantcode (Customer ID)

  Dit is het unieke nummer van uw AdWords account, bijvoorbeeld '123-456-7890'. Nadat u heeft ingelogd in uw AdWords account ziet u dit nummer links bovenaan in uw scherm staan, naast het logo van Google AdWords.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Kosten (Cost)

  De totale kosten van uw AdWords account zijn opgebouwd uit alle werkelijk bestede CPC's of CPM's. Deze kosten zullen nooit de door u opgegeven maximum maandbudgetten overschrijden. Het is zaak dat deze kosten niet hoger zijn dan de winst die u behaalt via uw advertenties, bijvoorbeeld via conversies zoals aankopen in uw webshop of offerte-aanvragen.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Kwaliteitsscore (Quality Score)

  De kwaliteitsscore van uw AdWords account is zeer bepalend voor de posities die uw advertenties innemen en voor de werkelijke CPC's die u betaald voor de klikken. Eén van de belangrijkste factoren voor Google bij het bepalen van deze kwaliteitsscore is de CTR, gezien een hoge CTR laat zien dat gebruikers vinden dat uw advertenties goed aansluiten bij hun zoekopdrachten. Het is zeer gunstig om een hoge/goede kwaliteitsscore te hebben, want die zorgt in de (nabije) toekomst voor hogere posities en lagere CPC's.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Netwerk (Network)

  Uw AdWords advertenties kunnen worden vertoond in de zoekmachine van Google zelf en in het Google Netwerk. In de zoekmachine van Google worden ze naast en boven de zoekresultaten van gebruikers vertoond. Het Google Netwerk bestaat uit zoeksites, inhoudssites, andere producten en blogs. Volgens Google is het Google Netwerk het meest uitgebreide online advertentienetwerk dat wereldwijd 86 procent van alle internetgebruikers bereikt.

  Zoeknetwerk (Search network)
  Uw AdWords advertenties kunnen naast of boven de zoekresultaten van een gebruiker worden weergegeven als die op elkaar aansluiten. Het zoeknetwerk van Google bevat Google Product Search, Google Discussiegroepen en een aantal andere zoekmachines waaronder AOL en CompuServe. Een advertentie die wordt vertoond op het zoeknetwerk en/of in de zoekmachine van Google zelf leveren over het algemeen de beste kwaliteit bezoekers voor uw website. Deze gebruikers zijn immers actief op zoek naar uw producten of diensten.

  Inhoudsnetwerk (Content network)
  Uw AdWords advertenties kunnen ook op het inhoudsnetwerk van Google worden vertoond. Dit netwerk van websites en producten bevat onder andere Lycos en Reed Business. Bezoekers van websites op het inhoudsnetwerk zien alleen AdWords advertenties die betrekking hebben op de inhoud van de webpagina die ze op dat moment bekijken. Hiervoor scant Google voortdurend de miljoenen pagina's op het inhoudsnetwerk. Er wordt dan gezocht naar relevante overeenkomsten met uw zoekwoorden en campagneinstellingen. Indien er inderdaad een overeenkomst is kan uw advertentie op die website worden vertoond. De getoonde advertenties zijn zo altijd relevant voor de inhoud van elke aparte webpagina.
  Ook Google Gmail is een onderdeel van het inhoudsnetwerk en ook hier kunnen uw advertenties dus worden vertoond. Advertenties worden hier afgestemd op de tekst in de e-mail.

  Posities op het inhoudsnetwerk (Placements on the content network)
  U kunt binnen het inhoudsnetwerk ook specifieke websites ('posities') opgeven waar uw advertenties wel of niet vertoond dienen te worden. U kunt op CPC-basis voor deze combinatie van specifieke websites bieden.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Organische zoekresultaten (Organic search results)

  Dit betreft de vindbaarheid van uw website in een zoekmachine en niet de vertoning van uw AdWords advertenties. Deze gratis organische zoekresultaten vindt u na een zoekopdracht bij Google in het linker deel van de pagina. Rechts staan de betaalde (gesponsorde) advertenties. Het is uiteraard het beste als uw website op de eerste pagina van de zoekresultaten staat, maar dat is volgens Google van ongeveer 200 variabelen afhankelijk. Daarnaast is er op deze eerste pagina maar plek voor 20 resultaten; 10 gratis vermeldingen en 10 betaalde AdWords advertenties.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Positie (Position)

  Dit betreft de postitie/rang waarop uw AdWords advertentie wordt vertoond in de zoekmachine van Google. Er zijn per pagina maar maximaal 10 posities beschikbaar en de eerste drie leveren over het algemeen de meeste klikken van gebruikers op. Het is dus zaak om liefst een zo hoog mogelijke positie in te nemen. Meestal is daar wel een hogere bieding op CPC- of CPM-basis voor nodig, maar die bieding dient beter niet hogere zijn dan wat een klik u oplevert.

  Gemiddelde Positie (Average Position)
  De posities die uw AdWords advertenties innemen kunnen per dag verschillen, net als de door u betaalde CPC. Dit is mede afhankelijk van de biedingen van concurrenten op hetzelfde zoekwoord. Hierdoor kunt u voor een betrouwbaar beeld van de prestaties van uw advertenties het beste kijken naar de gemiddelde positie over een bepaalde periode, bijvoorbeeld één maand.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Vertoningen (Views / Impressions)

  Dit betreft het aantal keren dat uw advertenties aan een gebruiker zijn getoond na een door hem ingevoerde relevante zoekopdracht of bezoek op een relevante webpagina op het inhoudsnetwerk. U kunt met behulp van het aantal vertoningen goed zien op welke zoekwoorden het meest gezocht wordt. Het is wel zaak dat er na een vertoning op uw advertenties wordt geklikt, wat de CTR van dat zoekwoord verhoogd. Indien een zoekwoord veel vertoningen heeft en (vrijwel) geen klikken, kunt u er waarschijnlijk beter voor kiezen om dit zoekwoord de zoekwoordstatus 'Onderbroken' of 'Verwijderd' te geven, of om het zoekwoordtype aan te passen.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Succespercentage (Succesrate)

  Dit betreft het percentage conversies dat u uit het aantal klikken op een advertentie haalt. Dit wordt door Google per apart zoekwoord gemeten. Hoe hoger het percentage is, hoe rendabeler uw zoekwoord is. U heeft dan via dit zoekwoord immers relatief veel verkopen of offerte-aanvragen gerealiseerd. Het kan in zo'n geval gunstig zijn om extra gerelateerde zoekwoorden toe te voegen aan uw advertentiegroep.
  Bijvoorbeeld: Als het succespercentage van een zoekwoord 7,5% is, wordt dus 7,5% van alle klikken via dit zoekwoord geconverteerd naar een aankoop of aanvraag. Dit succespercentage bepaalt ook de kosten per conversie van dit zoekwoord.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Zoekwoord (Keyword)

  U kunt per 8 juni 2009 voor elke advertentiegroep maximaal 5000 (voorheen 2000) woorden/woordcombinaties opgeven die de advertentie(s) van die advertentiegroep vertonen, zodra een gebruiker op één van deze woorden zoekt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan uw bedrijfsnaam, uw productnamen en woorden die uw producten omschrijven.

  Zoekwoordstatus (Keyword status)
  Elk apart zoekwoord kunt u een zoekwoordstatus geven. Standaard is dat 'Aktief', waardoor dit zoekwoord adverenties kan vertonen. Als een zoekwoord onrendabel is kunt u hem de zoekwoordstatus 'Onderbroken' geven. Dit zoekwoord zal vanaf dat moment dan geen advertenties meer vertonen. Het zoekwoord blijft wel bewaard in de lijst met al uw zoekwoorden en hun resultaten. U kunt een zoekwoord ook de zoekwoordstatus 'Verwijderd' geven. Dit zoekwoord zal vanaf dat moment dan geen advertenties meer vertonen èn hij wordt geheel verwijderd uit de lijst met al uw zoekwoorden en hun resultaten.

  Zoekwoordtype (Keyword type)
  Elk apart zoekwoord is één van drie verschillende zoekwoordtypen; 'Breed', 'Zinsdeel' of 'Exact'. Een breed zoekwoord zal ook vertoningen genereren bij een zoekopdracht van een gebruiker op een synoniem, meervoudsvorm of spelfout van dat woord. Een zinsdeel zoekwoord zal alleen vertoningen genereren bij een zoekopdracht van een gebruiker op precies datzelfde woord. Een exact zoekwoord zal alleen vertoningen genereren bij een zoekopdracht van een gebruiker op precies datzelfde woord èn als er verder geen enkel ander woord in de zoekopdracht is gebruikt.

   

  -- Naar de inhoudsopgave --

   

  Meer weten?

  Heeft u vragen over één van de bovenstaande AdWords begrippen of bijvoorbeeld over één van onze diensten, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt natuurlijk ook uw gegevens en eventuele vraag achterlaten in het onderstaande formulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

  /
  *
  *

  Opmerkingen:

  Velden met een * zijn verplicht  Vraag een
  gratis review van uw AdWords aan!

  Waarom InfoTrade?

  ✔ Transparant en eerlijk
  ✔ Kwalitatief en betaalbaar
  ✔ We gaan voor uw maximale rendement
  ✔ Volledige online specialisatie
  ✔ Nationale en internationale campagnes
  ✔ Ervaring met AdWords sinds 2004
  ✔ Maar ook met YouTube, Bing en Facebook

  Nieuws

  3 Dutch Search Awards nominaties
  Kijk op ons Blog voor het laatste nieuws of volg ons op onderstaande social media.